Styrelse och revisorer

Tornbergets styrelse utses av kommunfullmäktige i Haninge kommun och består av fyra ledamöter och fyra suppleanter. Av dessa är fyra representanter politiskt förtroendevalda och fyra representanter är sakkunniga med den fördelningen att det är två förtroendevalda och två sakkunniga ledamöter och två förtroendevalda och två sakkunniga suppleanter.

Ledamöter och suppleanter

Jan Andersson (S), ordförande
Sedat Dogru (M), vice ordförande
Pehr-Johan Fager (sakkunnig), ledamot
Olle (Olof) Höglund (sakkunnig), ledamot
Björn Hammar (L), suppleant
Sara Sixten Karlberg (M), suppleant
Inger Pripp Kaneblom (sakkunnig), suppleant
Nina Wahlberg (sakkunnig), suppleant

Styrelsens ordförandeberedning utgörs av Jan Andersson (S) och Sedat Dogru (M) samt VD, Marita Anheim,  och vice VD, Camilla Törnroos.

Revision

Rolf Brehmer, lekmannarevisor
Ernst & Young AB, auktoriserad revisor

Styrelsens säte

Haninge

Mötesdatum 2020

22 januari 
18  februari
15 april , inklusive bolagsstämma 
13 maj
1 eller 2 oktober
21 oktober
18 november

Styrelseprotokoll

På denna sida finner du styrelsens protokoll från nuvarande och föregående år. Kontakta styrelsesekreterare om du önskar ytterligare information.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 februari 2020