Organisation och styrning

Tornbergets organisation är utformad för att bedriva en effektiv och serviceinriktad fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose Haninge kommuns behov av verksamhetslokaler som är anpassade för sitt ändamål.

Vår organisation består av fem avdelningar – projektavdelningen,  fastighetsavdelningen, driftavdelningen, serviceavdelningen och en avdelning för verksamhetsstöd. Utöver detta finns en stabsfunktion för HR-frågor direkt under VD.

I bolagsordning och ägardirektiv beskriver Haninge kommun Tornbergets uppdrag och hur bolaget ska styras. Både bolagsordning och ägardirektiv antas av kommunfullmäktige (KF) och fastställs därefter av Tornbergets ägare Haninge kommun Holding AB. 

Du hittar bolagsordning och ägardirektiv på Haninge kommuns webbplats

Om Haninges organisation på Haninge kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 7 november 2022