Organisation och styrning

Tornbergets organisation är utformad för att bedriva en effektiv och serviceinriktad fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose Haninge kommuns behov av verksamhetslokaler som är anpassade för sitt ändamål.

Organisationen består av fyra avdelningar – en projektavdelning,  en fastighetsavdelning, en serviceavdelning och en ekonomiavdelning.
Utöver detta finns en stabsfunktion för HR-frågor, miljö- och kvalitetsfrågor, IT-förvaltning samt bolagsövergripande administration direkt under VD.

Länk till Haninge kommuns organisation

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 7 januari 2021