Organisation och styrning

Tornbergets organisation är utformad för att bedriva en effektiv och serviceinriktad fastighetsförvaltning med inriktning att tillgodose Haninge kommuns behov av verksamhetslokaler som är anpassade för sitt ändamål.

Vår organisation består av fem avdelningar – en projektavdelning,  en fastighetsavdelning, en driftavdelning, en serviceavdelning och en ekonomiavdelning. Utöver detta finns en stabsfunktion för HR-frågor, miljö- och kvalitetsfrågor, IT-förvaltning samt kommunikation/administration direkt under VD.

Länk till Haninge kommuns organisation

Senast uppdaterad: 30 april 2021