Förvaltning

Tornberget äger och förvaltar verksamhetslokaler för samhällsnyttan i Haninge kommun, såsom skolor, förskolor, äldreboenden, omsorgsboenden, fritidsgårdar, bibliotek, idrottsanläggningar, kontor med mera, Den sammanlagda lokalytan för fastighetsbeståndet är cirka 300 000 kvadratmeter.

Höglundaskolans bibliotek Foto: Tornbergets personal

Karta över Tornbergets fastighetsobjekt

Tornbergets fastighetsobjekt på Google maps

I kartan över våra fastighetsobjekt hittar du: 

  • Förvaltningsobjektets namn
  • Förvaltningsobjektets nummer 
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • Yta
  • Förvaltningsdistrikt
  • Vilken typ av verksamhet som bedrivs i objektet

Haninge kommuns kartor

Kartor på Haninge kommuns webbplats

Senast uppdaterad: 3 november 2022