Förvaltning

Tornberget äger och förvaltar verksamhetslokaler för samhällsnyttan i Haninge kommun.

Vi äger och förvaltar skolor, förskolor, äldreboenden, omsorgsboenden, fritidsgårdar, bibliotek, idrottsanläggningar, kontor med mera, med en sammanlagd lokalyta på cirka 300 000 kvadratmeter.

I kartan över våra fastighetsobjekt hittar du: 

  • Förvaltningsobjektets namn
  • Förvaltningsobjektets nummer 
  • Adress
  • Fastighetsbeteckning
  • Yta
  • Förvaltningsdistrikt
  • Vilken typ av verksamhet som bedrivs i objektet

Extern länk till karta över Tornbergets fastighetsobjekt

Länk till Haninge kommuns kartor

Senast uppdaterad: 11 februari 2021