Upphandling

Tornberget är ett kommunalt bolag och alla våra upphandlingar omfattas därför av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Alla våra upphandlingar annonseras via Opic/TendSign. 

Upphandling Södertörn är vår partner i upphandlingsärenden.

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 18 september 2020