Upphandling

Tornberget är ett kommunalt bolag och alla våra upphandlingar omfattas därför av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Alla våra upphandlingar annonseras via Opic/TendSign. 

Upphandling Södertörn är vår partner i upphandlingsärenden.

Senast uppdaterad: 7 januari 2021