Upphandling

Eftersom Tornberget är ett kommunalt bolag så omfattas alla våra upphandlingar av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Alla våra upphandlingar annonseras via Opic/TendSign. 

Upphandling Södertörn är vår partner i upphandlingsärenden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 januari 2020