Upphandling

Tornberget är ett kommunalt bolag och alla våra upphandlingar omfattas därför av Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Alla våra upphandlingar annonseras via Opic/TendSign. 

Till Tornbergets aktuella upphandlingar

Upphandling Södertörn är vår partner i upphandlingsärenden.

Till Upphandling Södertörns webbplats

Om Lagen om offentligg upphandling på Sveriges Riksdags webbplats

Senast uppdaterad: 21 april 2022