Fakturainformation

Tornberget omfattas av lagkravet om e-faktura till offentlig verksamhet.

Sveriges riksdag har  beslutat att alla leverantörer till offentliga verksamheter måste fakturera elektroniskt. Lagen gäller sedan den 1 april 2019 och omfattar de upphandlingar som påbörjats efter att lagen trädde i kraft (Tornberget ställde krav på e-faktura redan tidigare). Lagen gäller alla inköp till följd av offentlig upphandling. Små belopp och direktupphandling undantas inte.

Så sänder du e-fakturor till Tornberget 

  • Via Tornbergets avtalade VAN-operatör, för närvarande InExchange. Tornberget identifieras med antingen organisationsnummer, 5564285806, eller med GLN 7365564285809.
  • Via Peppol, där Tornbergets adress är: 0007:5564285806

Om du sällan fakturerar offentlig sektor och inte vill anskaffa ett eget systemstöd för detta så kan du använda vår fakturaportal hos Inexchange. I fakturaportalen kan du manuellt skapa e-faktura.

Till Tornbergets fakturaportal i InExchange

Om du har några frågor angående fakturaportalen är du välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning.

E-post: ekonomi@tornberget.se

Senast uppdaterad: 13 juli 2022