Byggnation

Tornberget genomför ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader av verksamhetslokaler på uppdrag av Haninge kommun.

Vi har ingen egen producerande byggverksamhet, men vi ansvarar för förprojektering, projektering, upphandling och genomförande vid byggentreprenader inom vårt fastighetsbestånd. 

Länk till Haninge kommuns byggprojekt

Senast uppdaterad: 11 juni 2021