Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Strategisk partnering

Haninge kommun växer och därmed även behovet av lokaler i allmännyttan, inte minst förskolor och skolor. För att optimera byggprocessen upphandlar Tornberget i lämpliga fall flera projekt i en och samma upphandling. Det görs genom så kallad strategisk partnering på totalentreprenad. 

Strategisk partnering Strategisk partnering Foto: Mostphotos

Under några år har bl a ”Vega skola och aktivitetshus” och flera konceptförskolor runt om i Haninge kommun byggts genom strategisk partnering. 

Inom det samarbetsavtalet ingår att utveckla och förbättra den konceptförskola som kommunen har arbetat fram. Det gör vi genom att jobba tillsammans i samverkan utifrån de erfarenheter som tas tillvara vid byggnationen av varje ny förskola. Detta har vi uppnått hittills:

 • Den totala investeringen per förskola har sänkts med 12 %.
 • Den totala projekteringskostnaden för en ny förskola har minskat med 87 %.
 • Energianvändningen per kvadratmeter har minskat med 18 %.

Andra projekt som också har drivits eller drivs genom strategisk partnering på totalentreprenad , men genom andra samverkansavtal, är:

 • en tidigare upprustning och utökning av Ribbyskolan i Västerhaninge
 • Upprustning av Kvarnbäcksskolan, Muskö skola och förskola och Vendelsmömalmsskolan inom ett och samma samverkansavtal.

Några av fördelarna med strategisk partnering

 • Projekten kommer igång snabbare och genomförandetiden blir kortare.
 • Beställare, entreprenör och verksamhet är involverade från start och parternas gemensamma erfarenheter används i varje projekt.
 • En gemensam ekonomi kring projekten innebär mindre ekonomisk risk för samtliga involverade. Det är också ett incitament för alla aktörer att hålla ned kostnaderna.
 • En upphandling istället för flera är mindre kostsamt.
 • Beställaren får en tydligare styrning och bättre förutsättningar att involvera rätt kompetens i rätt tid.
 • Arbetsformen uppmuntrar till större kreativitet, bättre tekniska lösningar och mer effektiv problemhantering.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023