Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Finalist i "Årets Lean-byggare 2022"

Tornberget var en av tre finalister i Lean Forum Byggs utnämning av ”Årets Lean-byggare 2022” . De andra två finalisterna var NCC och Lyckos och vinnaren blev NCC. På Tornberget är vi stolta över arbetet som ledde fram till nomineringen. Nämligen att i bred samverkan utveckla Haninge kommuns nyproducerade förskolor till mer smarta, kostnadseffektiva, flexibla och energieffektiva byggnader.

Hemsö förskola Foto: Tornbergets personal

Om Lean Forum Bygg

Lean Forum Bygg är en ideell förening som arbetar för att sprida kunskap om framgångsrikt Lean-tänkande och nya arbetsmetoder som bidrar till ökat kundvärde och minimerat slöseri inom svenskt samhällsbyggande.
Finalisterna är företag som de tycker visar potential för Lean inom samhällsbyggandet och inspirerar till fortsatt utveckling av branschen på olika sätt.

Om Tornbergets nominering

Nomineringen var baserad på Tornbergets arbete med att utveckla våra nyproducerade förskolor till mer smarta, kostnadseffektiva, flexibla och energieffektiva byggnader. Det är ett arbete som har pågått i samverkan sedan 2018 och detta hade vi uppnått hösten 2022:

  • Den totala investeringen per förskola hade sänkts med 12 % från 64 mkr till 56 mkr.
  • Den totala projekteringskostnaden för en ny förskola hade minskat med 87 %.
  • Energianvändningen per kvadratmeter hade minskat med 18 %.

Våra nyckeltal visar dessutom att vi bygger mer kvalitativa och hållbara byggnader trots att vi kommer ner i kostnader.

Hampus Wiberg, projektledare, om hur arbetet har gått till

- Vid varje byggnation av en ny förskola har vi satt upp gemensamma mål för alla inblandande i projektorganisationen.

- En avgörande faktor för det resultat vi har idag, är hur vi har jobbat med att tydliggöra syfte och mål ”hela vägen ut”, inte bara inom projektgruppen. Yrkesarbetarna på bygget är engagerade och väl medvetna om vad deras insats har för betydelse för helheten.

- I flera av dessa projekt har vi jobbat med resultatbaserade mål för våra entreprenörer. Det har genererat mervärde för verksamheten och skapat högt engagemang och glädje för dem som arbetat i projektet.”

Marita Anheim, VD, om hur Tornberget verksamhetsutveckling har bidragit till arbetet

- Lean är en metod för verksamhetsutveckling där fokus är att skapa maximalt kundvärde baserat på de resurser som finns.

- På Tornberget jobbar vi systematiskt med verksamhetsutveckling, där vi involverar kunder, samarbetspartners och våra medarbetare. Ett exempel är utvecklingen av Haninge kommuns konceptförskolor, där vi i vår strategiska plan och verksamhetsplan hade som mål att ta fram en smart, kostnadseffektiv, flexibel och energieffektiv byggnad.

- I vetskap om att vi hade flera förskolor i portföljen de närmaste åren valde vi att utveckla konceptet för varje ny förskola som byggdes. Detta i samverkan med leverantörer, kunden, Haninge kommuns bygglovsenhet och Tornbergets egen expertis inom projekt, drift och förvaltning.

- Genom att handla upp en samverkansentreprenad skapades förutsättningar till en öppen dialog genom hela projektet och vi kan arbeta agilt. Vi har också möjlighet att dra lärdom från ett projekt till nästa och därmed fortsätta att förbättra konceptförskolan. Genom verksamhetsutvecklingen har både konceptförskolan, medarbetare, kunder och leverantörer utvecklats. Dessutom har vi sänkt kostnaden rejält.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023