Verksamhetsledningssystem

Tornberget är certifierat enligt FR2000 Verksamhetsledning. Det innebär att vårt verksamhetsledningssystem granskas och godkänns av externa revisorer varje år. Även interna revisioner genomförs årligen.

FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd och kompetensförsörjning. Det utgår från ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3.

För att ständigt utveckla systemet samt för att följa upp och utvärdera Tornbergets miljöpåverkan har vi ett miljö- och kvalitetsråd som består av medarbetare från olika avdelningar.

FR2000 Verksamhetslednings webbplats

Senast uppdaterad: 12 april 2022