Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Hållbarhetsarbete

Tornberget står bakom Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen, där miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet bygger på varandra. Vårt hållbarhetsarbete bidrar även till att uppnå vår vision om att skapa rum där människor trivs, utvecklas och mår bra.

Karta över de globala målen i Agenda 2030, där de mål som berör Tornbergets verksamhet mest har ringats in. Karta över de globala målen i Agenda 2030, där de mål som berör Tornbergets verksamhet mest har ringats in. Foto: Agenda 2030

I ägardirektivet för Tornberget framgår att "Bolaget ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling vilket innebär såväl resurseffektivitet samt kvalitetseffektivitet. Bolaget förhåller sig till lagstadgade regelverk exempelvis hållbarhetsredovisning. "

Det globala målet ”Hållbar konsumtion och produktion” är särskilt betydelsefullt för Tornberget, eftersom vi främst är en beställarorganisation.

Vi strävar mot att minska resursförbrukningen och att skapa resurseffektiva kretslopp. Detta kan vi uppnå genom att bygga mer flexibla byggnader som kan användas till olika verksamheter över tid samt underlätta samnyttjande av våra lokaler.

Genom att utveckla lokalbeståndet, använda förnyelsebar energi och arbeta med energieffektivisering minskar Tornbergets påverkan på miljön, samtidigt som driftkostnaderna minskar. Vi arbetar också för att utveckla mer cirkulära byggprocesser med hållbara material och minskat byggavfall. Vi sätter upp tydliga mål för hållbarhet och utvecklar ständigt vårt arbete.

Läs gärna mer om Tornbergets miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetsarbete via bildlänkarna på denna sida och i vår hållbarhetsrapport, som ingår som en del i vår årsredovisning.

De mål i agenda 2030 som berör Tornbergets verksamhet mest

I kartan över de 17 globala målen för Agenda 2030 på denna sida har följande mål ringats in som de mål som berör Tornbergets verksamhet mest:

  • Mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”
  • Mål 7 ”Hållbar energi för alla”
  • Mål 8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”
  • Mål 9 ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”
  • Mål 11 ”Hållbara städer och samhällen”
  • Mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”
  • Mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna”
  • Mål 16 ”Fredliga och inkluderande samhällen”

Senast uppdaterad: 20 mars 2024