Mål och strategier

Tornbergets mål och strategier beslutas av styrelsen. De bottnar i ett ständigt pågående arbete med intern styrning och kontroll och systematisk verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Övergripande målsättningar 

  • att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.
    Målsättning avser såväl inre miljö i byggnaderna som yttre miljöfaktorer samt socialt och ekonomiskt ansvarstagande.
  • att uppnå effektiv och långsiktig lokalförsörjning.
    Tornberget ska i en större utsträckning än tidigare verka för att ta fram lokalstandarder och ökad lokalsamverkan och flexibilitet i lokalerna över tid.
  • att producera och renovera lokaler till rätt kostnad och med kvalitet.
  • att bedriva serviceinriktad verksamhet som leder till nöjda kunder.
  • att våra fastigheter förvaltas effektivt.
  • att vara en attraktiv arbetsgivare.

Mål, strategi och budget

I dokumentet "Mål, strategi och budget 2020-2021" kan du läsa om våra ekonomiska ramar och vår ekonomiska plan till och med 2022.

Utöver detta innehåller dokumentet bland annat våra mätbara mål, våra strategier och en lista över de styrdokument som gäller för Tornberget. Här hittar du även information om hur vi arbetar med intern styrning och kontroll och systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling. Arbetet sker enligt en årscykel där medarbetare, ledning och styrelse involveras i olika skeden.

Mål strategi och budget 2020-2021

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 29 juni 2020