Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Mål och strategier

Tornbergets mål och strategier beslutas av styrelsen. De bottnar i ett ständigt pågående arbete med intern styrning och kontroll och systematisk verksamhets- och kvalitetsutveckling.

Övergripande målsättningar 

Med utgångspunkt från ägardirektiv och Haninge kommuns målområden har Tornbergets styrelse beslutat om följande övergripande målsättningar:

  • Bedriver serviceinriktad verksamhet som leder till nöjda kunder.
    Målsättningen inkluderar effektiv och långsiktig lokalförsörjning.

  • Verkar för ett långsiktig hållbart samhälle.
    Målsättningen avser effektiv fastighetsförvaltning, god inomhusmiljö, ekologiskt- och socialt ansvarstagande samt ekonomisk effektivitet.

  • Vara en attraktiv arbetsplats.
    Målsättningen är en arbetsplats där alla bidrar till Tornbergets och varandras framgång. Arbetssättet är agilt där tillit är i fokus. Alla trivs, utvecklas och mår bra samt där man bidrar med idéer till utveckling.

Mål, strategi och budget

I dokumentet "Mål, strategi och budget" kan du läsa om våra ekonomiska ramar och vår ekonomiska plan.

Utöver detta innehåller dokumentet bland annat våra mätbara mål, våra strategier och en lista över de övergripande styrdokument som gäller för Tornberget.

Här hittar du också information om hur vi arbetar med intern styrning och kontroll och systematisk kvalitets- och verksamhetsutveckling. Vi arbetar utifrån en årscykel där medarbetare, ledning och styrelse involveras i olika skeden.

Senast uppdaterad: 21 december 2023