Personuppgiftshantering

Tornbergets riktlinjer för hantering av personuppgifter är framtagna för att vi värnar om din integritet och för att vi vill att du känner dig trygg i att dina uppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

Dokumentet "Tornbergets riktlinjer för hantering av personuppgifter"  beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter och även vilka rättigheter du har i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR.

Tornberget har en egen dataskyddssamordnare, men samma dataskyddsombud som Haninge kommun.

Kontakt, personuppgiftshantering

Dataskyddssamordnare, Tornberget

gdpr@tornberget.se

Dataskyddsombud, Haninge kommun

dataskyddsombud@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 augusti 2022