Årsredovisning

Tornbergets årsredovisning är utformad för att ge dig en god inblick i vår verksamhet, inte bara vad gäller ekonomi utan också när det gäller det arbete vi utfört under året.

Skylt med Tornbergets logga Tornbergetskylt Foto: Tornbergets personal

Årsredovisningen är upplagd så att den inleds med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i våra olika fastigheter under det gångna året. Åtgärderna redovisas objekt för objekt i bokstavsordning. 

Årsredovisningen innehåller också sammanfattningar från olika verksamhetsområden, några översikter, måluppfyllelse och slutligen den formella årsredovisningen med förvaltningsberättelse inklusive hållbarhetsredovisning, resultat- och balansräkning, förändring i eget kapital samt kassaflödesanalys.

Senast uppdaterad: 22 april 2022