Vision och värdegrund

Tornbergets vision är att skapa "Rum där människor trivs, utvecklas och mår bra" i alla sammanhang där vi verkar. Vår värdegrund är ett av flera verktyg som bidrar till att vi lyckas i vårt arbete.

Bild på flicka med ballonger Rum där människor trivs, utvecklas och mår bra! Foto: Mostphotos

Uppdrag

 • På ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt planera, förnya, hyra ut och förvalta lokaler för Haninge kommuns verksamheter.
 • Ge professionell service, skapa trivsel och utvecklingsmöjligheter och därigenom bidra till en långsiktig hög kundnöjdhet.
 • Vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Kärnvärden

 • Allas lika värde
 • Miljöhänsyn
 • Samhällsansvar
 • Långsiktighet
 • Ansvarstagande
 • Kostnadsmedvetenhet

Spetsvärden

 • Kompetens
 • Respekt
 • Trygghet
 • Proaktivitet
 • Effektivitet
 • Serviceanda

Kultur

Vi vill

 • ha tydlighet i strukturer och processer.
 • befrämja hälsa och personlig utveckling.
 • alla samarbeta för helhetens bästa.
 • alla känna mening i vårt arbete.
 • dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.
 • visa respekt och uppskattning och själva bli sedda och lyssnade på.
 • och vågar ta egna initiativ och tänka nytt.
 • hjälpa varandra och gå in där det behövs.
 • verka för ömsesidiga och förtroendefulla relationer med våra kunder.
 • verka för en öppen kommunikation medarbetare och chefer emellan.

Senast uppdaterad: 13 april 2022