Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vision och värdegrund

Tornbergets vision är att skapa "Rum där människor trivs, utvecklas och mår bra" i alla sammanhang där vi verkar. Vår värdegrund är ett av flera verktyg som bidrar till att vi lyckas i vårt arbete.

Bild på flicka med ballonger Foto: Mostphotos

Uppdrag

 • På ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt planera, förnya, hyra ut och förvalta lokaler för Haninge kommuns verksamheter.
 • Ge professionell service, skapa trivsel och utvecklingsmöjligheter och därigenom bidra till en långsiktig hög kundnöjdhet.
 • Vara branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Kärnvärden

 • Allas lika värde
 • Miljöhänsyn
 • Samhällsansvar
 • Långsiktighet
 • Ansvarstagande
 • Kostnadsmedvetenhet

Spetsvärden

 • Kompetens
 • Respekt
 • Trygghet
 • Proaktivitet
 • Effektivitet
 • Serviceanda

Kultur

Vi vill

 • ha tydlighet i strukturer och processer.
 • befrämja hälsa och personlig utveckling.
 • alla samarbeta för helhetens bästa.
 • alla känna mening i vårt arbete.
 • dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.
 • visa respekt och uppskattning och själva bli sedda och lyssnade på.
 • och vågar ta egna initiativ och tänka nytt.
 • hjälpa varandra och gå in där det behövs.
 • verka för ömsesidiga och förtroendefulla relationer med våra kunder.
 • verka för en öppen kommunikation medarbetare och chefer emellan.

Senast uppdaterad: 23 maj 2024