Ledning

Ledningens uppgift är att arbeta med att uppfylla Tornbergets uppdrag och mål genom att organisera, planera och utveckla verksamheten. För att lyckas utförs arbetet såväl strategiskt som taktiskt och operativt tillsammans med Tornbergets medarbetare.

Ledning

Marita Anheim, VD

Camilla Törnroos, ekonomichef och vice VD

Michael Güngör, avdelningschef, serviceavdelningen

Åsa Sandström, avdelningschef, fastighetsavdelningen

Stig-Erik Öström, avdelningschef, projektavdelningen

Jenny Johansen, HR-konsult

E-post

fornamn.efternamn@tornberget.se 

 


Övre raden från vänster:
Camilla Törnroos, Jenny Johansen, Åsa Sandström
Nedre raden från vänster:
Michael Güngör, Stig-Erik Öström, Marita Anheim

 

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 januari 2020