Verksamhetsstöds uppdrag

Interim ekonomichef/chef för verksamhetsstöd & Vice VD, Dan Rubinstein, berättar om avdelningens uppdrag och fokusområden, vilka roller som jobbar inom avdelningen och om vad hon tycker kännetecknar Tornberget som arbetsgivare. Intervjun är genomförd i oktober 2022.

Vad jobbar ni med på avdelningen verksamhetsstöd?

- Vi stöttar företagets verksamhet och våra kollegor genom vårt arbete inom våra ansvarsområden.
- Vi stöttar också genom att vi ansvarar för administration inom vissa områden och är med och driver utveckling av den ’struktur’ som finns i form av processer, IT-system, verksamhetslednings- och kvalitetssystem mm.

Vilka roller arbetar inom verksamhetsstöd?

- Hos oss arbetar ekonomer och specialister inom områdena IT, systemförvaltning, miljö- och kvalitet, administration, kommunikation samt registratur och arkiv.

Vad behöver man ha för utbildning och/eller egenskaper för att jobba på avdelningen?

- Utbildningskravet varierar med vilken roll man har, men för oss alla gäller att man har som mål att underlätta för andra och dela med sig av sina kunskaper.
- Gärna att man dessutom gillar att samarbeta och har förmåga att skapa bra relationer.

Nämn några fokusområden som är extra viktiga för dig och din avdelning i ert arbete. 

- Just nu är flera av oss engagerade i utrullningen av något som vi kallar för PIS – Processer, Information, System – det vill säga implementering av nya arbetssätt i våra nya möjliggörare i form av fastighets-, ekonomi- och projektstyrningssystem.

Vad tycker du kännetecknar Tornberget som arbetsgivare?

- Den stora öppenheten – på Tornberget månar man verkligen om att sprida information och att alla ska kunna ta del av vad som är på gång.

Senast uppdaterad: 25 oktober 2022