VD om Tornbergets uppdrag

Vår VD, Marita Anheim, berättar om Tornbergets uppdrag, fokusområden nu och i framtiden samt om vad som kännetecknar Tornberget som arbetsgivare. Intervjun är genomförd i juni 2022.

Vad jobbar Tornberget med?

- Vi jobbar med att se till att människor trivs, utvecklas och mår bra i de fastigheter som vi äger och förvaltar. Det gör vi genom att vi städar, utför fastighetsskötsel, hanterar drift och förvaltning samt projektleder byggprojekt i både stor och liten skala. 

Hur ser Tornbergets uppdrag ut i relation till Haninge kommun?

- Grunduppdraget är att äga och förvalta Haninge kommuns verksamhetslokaler, men Tornberget har även ett uppdrag att bidra till en effektiv och hållbar lokalförsörjning inom Haninge kommun i stort.

Nämn några fokusområden som är extra viktiga på Tornberget just nu  

- Våra huvudsakliga fokusområden är att ha nöjda kunder och att ha medarbetare som trivs på jobbet.

- Det är roligt att resultaten i våra kund- och medarbetarundersökningar för 2022 visar att vi har ett fortsatt högt NKI och är ceritifierade enligt Great Place to Works standard för tredje året i rad. Nu jobbar vi med att se över vad vi kan förbättra.

- Ett stort fokusområde just nu är att vi ”bygger basen” – med det menar jag att vi utvecklar våra gemensamma processer och implementerar flera system, t ex ett nytt fastighetssystem, som stöttar oss i vårt huvuduppdrag och därmed även bidrar till ännu nöjdare medarbetare och kunder på sikt. 

- Vi inför samtidigt en modell för hur vi jobbar med processer, information och system på Tornberget.

- Ett annat viktigt fokus område är de utmaningar som en osäker omvärld medför inom olika områden, såsom stigande räntor, ökade el- och materialkostnader och resursbrist.

Vilka fokusområden tror du blir extra viktiga i framtiden?

- Jag är övertygad om att hållbarhet kommer att vara ett väldigt viktigt fokusområde även i framtiden. För oss handlar det bl a om att arbeta för en minskad energiförbrukning i våra fastigheter och om vilka material vi använder inom både byggnation och förvaltning.

- Ekonomi kommer säkert också att vara ett viktigt område även i fortsättningen. Jag tror att det kommer att bli mer och mer vanligt med samnyttjande av lokaler, där olika hyresgäster nyttjar lokalerna på fler tider på dygnet än idag.

- Inom det sociala kommer nog trygghetsfrågor att vara viktiga, men även hälsofrågor. Jag tror att vår roll kommer att vara att försöka skapa förutsättningar som både underlättar och uppmuntrar till mer rörelse, både för våra kunder och för våra medarbetare.

- I allt vi gör kommer det sannolikt löpa en röd tråd av digitalisering. Det handlar dels om vad vi kan få för hjälp av att digitalisera processer och arbetsmoment och dels om att det kommer att ställas krav på oss från våra olika intressenter. 

- Även i framtiden blir det viktigt för oss att behålla våra huvudsakliga fokusområden – det är för kunden som vi finns till och medarbetarna är vår största framgångsfaktor.

Vad tycker du kännetecknar Tornberget som arbetsgivare?

- Vi vet att medarbetarna är det viktigaste vi har och att om medarbetarna mår bra, så gör de också ett bra jobb för våra kunder. Vi gör vårt bästa för att medarbetarna ska ha det bra på jobbet med de medel som Tornberget har att tillgå. Vi har flera hälsoinsatser såsom regelbundna hälsoundersökningar, möjlighet att träna på arbetstid och friskvårdsbidrag. Vi har också en trivselgrupp som har stort mandat att jobba med trivselfrågor.

- Vi mäter vad medarbetarna tycker t ex genom att delta i Great Place to Works världsomspännande arbetsplatsundersökning. Utifrån resultatet jobbar vi för att bli ännu bättre tillsammans med medarbetarna.

- På Tornberget får man möjlighet att bidra till bolagets utveckling genom att engagera sig i, och ibland driva, olika utvecklingsfrågor. Man ges även möjlighet att själv utvecklas. Medarbetare bjuds in och deltar på strategiska dagar, där vi har dialog om utvecklingsfrågor och vilken riktning Tornberget vill och bör ta i framtiden. Mycket av det som sedan hamnar som utvecklingspunkter i våra årliga verksamhetsplaner kommer från medarbetarna.

Senast uppdaterad: 1 juli 2022