Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

VD om Tornbergets uppdrag

Vår VD, Marita Anheim, berättar om Tornbergets uppdrag, fokusområden nu och i framtiden samt om vad som kännetecknar Tornberget som arbetsgivare.

Vad jobbar Tornberget med?

- Vi jobbar med att se till att människor trivs, utvecklas och mår bra i de fastigheter som vi äger och förvaltar. Det gör vi genom att vi städar, utför fastighetsskötsel, hanterar drift och förvaltning samt projektleder byggprojekt i både stor och liten skala. 

Hur ser Tornbergets uppdrag ut i relation till Haninge kommun?

- Grunduppdraget är att äga och förvalta Haninge kommuns verksamhetslokaler, men Tornberget har även ett uppdrag att bidra till en effektiv och hållbar lokalförsörjning inom Haninge kommun i stort.

Nämn några fokusområden som är extra viktiga på Tornberget just nu  

- Våra huvudsakliga fokusområden är att ha nöjda kunder, hållbarhet och att ha medarbetare som trivs på jobbet.

​​​​​​​- Vi jobbar ständigt med att utveckla och effektivisera verksamheten. Just nu arbetar vi bland annat med att utveckla vår avtalsuppföljning och ekonomistyrning. Vi testar också AI på ett par av våra objekt för att få en effektiv styrning av inomhusmiljön.

- Ett fokusområde just nu är att implementera markskötseln på våra fastigheter då vi tog över ansvaret från kommunen 2023. 

- Andra viktiga fokusområden är de utmaningar som en osäker omvärld medför inom olika områden, såsom ränteläget, ökat civilt försvar och säkerhetsfrågor.

Vilka fokusområden tror du blir extra viktiga i framtiden?

- Även i framtiden blir det viktigt för oss att behålla våra huvudsakliga fokusområden – det är för kunden som vi finns till och medarbetarna är vår största framgångsfaktor.

- Jag är övertygad om att hållbarhet kommer att vara ett väldigt viktigt fokusområde även i framtiden. För oss handlar det bl a om att arbeta för en minskad energiförbrukning i våra fastigheter och om vilka material vi använder inom både byggnation och förvaltning.

- Ekonomi också att vara ett viktigt område även i fortsättningen. Jag tror att det kommer att bli mer och mer vanligt med samnyttjande av lokaler, där olika hyresgäster nyttjar lokalerna på fler tider på dygnet än idag.

- Inom det sociala kommer trygghetsfrågor att vara viktiga, men även hälsofrågor. Vår roll kommer att vara att försöka skapa förutsättningar för trygga inomhus- och utomhusmiljöer.

- I allt vi gör kommer det sannolikt löpa en röd tråd av digitalisering. Det handlar dels om vad vi kan få för hjälp av att digitalisera processer och arbetsmoment och dels om att det kommer att ställas krav på oss från våra olika intressenter. 

Vad tycker du kännetecknar Tornberget som arbetsgivare?

- Vi vet att medarbetarna är det viktigaste vi har och att om medarbetarna mår bra, så gör de också ett bra jobb för våra kunder. Vi gör vårt bästa för att medarbetarna ska ha det bra på jobbet med de medel som Tornberget har att tillgå. 

- Vi deltar i arbetsplatsundersökningen Great Place to work och är certifierade sedan några år tillbaka. Utifrån resultatet jobbar vi för att bli ännu bättre tillsammans med medarbetarna.

- På Tornberget får man möjlighet att bidra till bolagets utveckling genom att engagera sig i, och ibland driva, olika utvecklingsfrågor. Man ges även möjlighet att själv utvecklas. Medarbetare bjuds in och deltar på strategiska dagar, där vi har dialog om utvecklingsfrågor och vilken riktning Tornberget vill och bör ta i framtiden. Mycket av det som sedan hamnar som utvecklingspunkter i våra årliga verksamhetsplaner kommer från medarbetarna.

Denna intervju uppdaterades senast i juni 2024.

Senast uppdaterad: 27 juni 2024