Serviceavdelningens uppdrag

Vår chef för serviceavdelningen, Michael Güngör, berättar om avdelningens uppdrag och fokusområden, vilka roller som jobbar inom avdelningen och om vad han tycker kännetecknar Tornberget som arbetsgivare. Intervjun är genomförd i augusti 2021.

Vad jobbar ni med på serviceavdelningen?

- Vi jobbar med daglig service åt våra hyresgäster inom fastighetsskötsel och städning, där vår kundservice är ansiktet utåt och navet i all kontakt med våra hyresgäster vid hantering av inkommande frågor, felanmälan etc. Tillsammans löser vi problem i fastigheterna som uppstår i vardagen.

- Serviceavdelningen ansvarar även för Tornbergets registratur  med dokumenthantering och arkivering av in- och utgående handlingar.

Vilka roller/yrken jobbar på er avdelning?

- Hos oss jobbar lokalvårdare, kvalitetsuppföljare städ, fastighetsskötare, rörmontör, snickare för daglig service, ronderingssnickare för att upptäcka byggnadsmässiga brister i fastigheterna,  kundservicemedarbetare, registrator/arkivarie och chefer på olika nivåer.

Vad behöver man ha för utbildning och/eller egenskaper för att jobba på serviceavdelningen?

- God allmänkunskap inom yrkesområdena fastighetsskötsel eller lokalvård är till stor hjälp för att åtgärda enklare fel/brister som kan uppstå i våra fastigheter och för att hålla en god inomhusmiljö samt rena lokaler.

- Något som är viktigt för alla yrkesroller på vår avdelning är att man tycker om att jobba med service, att man är serviceinriktad och gillar att jobba med problemlösning. Ingen dag är den andra lik och det ger oftast glädje och energi att kunna hjälpa hyresgästen med de problem eller frågor som de har.

- Att vara kommunikativ och bra på att ställa undersökande frågor är också viktiga egenskaper, inte minst inom kundtjänst.

- För att jobba med dokumenthantering och arkivering krävs grundläggande förkunskaper/ utbildning inom arkivering för att möta de lagar och riktlinjer som gäller inom detta.

Nämn några fokusområden som är extra viktiga för dig och din avdelning i ert arbete.  

- Arbetet med de olika utvecklingsområden som pågår inom Tornberget och att få med alla medarbetare och deras bidrag och engagemang i detta arbete.

- Att fortsätta arbetet för att bibehålla vårt höga NKI (NöjdKundIndex), inte minst inom vår felanmälan som blev bäst i Sverige i den senaste kundundersökningen 2020.

- Arbeta vidare med att vara tuffa, men också rättvisa och korrekta beställare och upphandlare, så att vi får ut maximalt ur varje skattekrona.

- Att även i fortsättningen kunna locka duktiga och kompetenta medarbetare till Tornberget. Vi kanske inte alltid har möjlighet att erbjuda den högsta lönen, men vi är en arbetsgivare som tänker på medarbetaren och att vi ska ha en hållbar arbetsplats med balans i både arbete och privatliv. Många som jobbar hos oss känner en stolthet i att jobba i det allmännas tjänst.

Vad tycker du kännetecknar Tornberget som arbetsgivare? 

- En arbetsplats där alla medarbetare ges möjlighet att komma till tals och där man också blir lyssnad på.

- En arbetsgivare som har fokus på balans i arbetslivet och goda friskvårdsmöjligheter. Tornberget är en modern arbetsgivare som ger möjlighet till flexibilitet i arbetet och där det t ex ges möjlighet att jobba på distans om arbetet så tillåter.

- En arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter för den som vill och som tar  värdegrundsfrågor på allvar genom att aktualisera detta löpande i den dagligen i verksamheten.

- En arbetsplats där många jobbar kvar tills de går i pension.

Senast uppdaterad: 22 april 2022