Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Serviceavdelningens uppdrag

Vår chef för serviceavdelningen, Michael Güngör, berättar om avdelningens uppdrag och fokusområden, vilka roller som jobbar inom avdelningen och om vad han tycker kännetecknar Tornberget som arbetsgivare.

Vad jobbar ni med på serviceavdelningen?

- Vi jobbar med daglig service åt våra hyresgäster inom städning. Tillsammans jobbar vi för att våra hyresgäster ska ha trevliga och välstädade lokaler.

Vilka roller/yrken jobbar på er avdelning?

- Hos oss jobbar lokalvårdare, kvalitetsuppföljare, en roll inom lokalvårdsstöd, enhetschefer och en avdelningschef.  

Vad behöver man ha för utbildning och/eller egenskaper för att jobba på serviceavdelningen?

- God allmänkunskap inom yrkesområdet lokalvård är till stor hjälp för att hålla en god service och inomhusmiljö samt rena lokaler.

- Något som är viktigt för alla yrkesroller på vår avdelning är att man tycker om att jobba med service, att man är serviceinriktad och gillar att jobba med problemlösning och utveckling. Ingen dag är den andra lik och det ger oftast glädje och energi att kunna hjälpa hyresgästen med de problem eller frågor som de har.

Nämn några fokusområden som är extra viktiga för dig och din avdelning i ert arbete.  

- Arbetet med de olika utvecklingsområden som pågår inom Tornberget och att få med alla medarbetare och deras bidrag och engagemang i detta arbete.

- Att fortsätta arbetet för att bibehålla vårt fantastiskt höga NKI (NöjdKundIndex) inom den egna städningen, samt att fortsätta arbetet med att få upp NKI för den köpta städningen.

- Arbeta vidare med att vara tuffa men också rättvisa och korrekta beställare och upphandlare så att vi får ut maximalt ur varje skattekrona. Det handlar också om att vi värnar om arbetsmiljön även hos dem som arbetar för våra leverantörer.

- Få framdrift i nya ansvaret som avtalscontroller, som sedan mars 2024 ligger hos mig. Ansvaret är bolagsövergripande och är till för att stötta avtalsansvariga och beställare på Tornberget i upphandlingar, avtalsfrågor, uppföljning av avtal, tvister m m.

- Vi kommer att fortsätta utvecklingen av vårt uppdrag med kvalitetsuppföljningen av kommunens städning på externa objekt. 

- Att även i fortsättningen kunna locka duktiga och kompetenta medarbetare till Tornberget. Vi är en arbetsgivare som tänker på medarbetaren och att vi ska ha en hållbar arbetsplats med balans i både arbete och privatliv. Många som jobbar hos oss känner en stolthet i att jobba i det allmännas tjänst.

Vad tycker du kännetecknar Tornberget som arbetsgivare? 

- En arbetsplats där alla medarbetare ges möjlighet att komma till tals och där man också blir lyssnad på.

- En arbetsgivare som har fokus på balans i arbetslivet och goda friskvårdsmöjligheter. Tornberget är en modern arbetsgivare som ger möjlighet till flexibilitet i arbetet och där det t ex ges möjlighet att jobba på distans om arbetet så tillåter.

- En arbetsgivare med goda utvecklingsmöjligheter för den som vill och som tar  värdegrundsfrågor på allvar genom att aktualisera detta löpande i den dagligen i verksamheten.

- En arbetsplats där många jobbar kvar tills de går i pension.

Denna intervju uppdaterades senast i juni 2024.

Senast uppdaterad: 27 juni 2024