HR-ansvarig om fokusområden och Tornberget som arbetsgivare

Jenny Johansen, HR-ansvarig, berättar om fokusområden nu och i framtiden och om vad hon tycker kännetecknar Tornberget som arbetsgivare. Intervjun är genomförd i maj 2022.

Nämn några fokusområden som är extra viktiga inom HR just nu

- I och med att vi idag lever i ett kunskapsintensivt samhälle med en allt snabbare teknikutveckling, så blir medarbetarnas kompetens Tornbergets viktigaste beståndsdel. Därför är kompetensförsörjning ett av våra viktigaste fokusområden. Kompetensförsörjning handlar om att hitta rätt medarbetare, utveckla befintliga medarbetare och även få medarbetarna att vilja stanna kvar hos oss.

- Enligt vår värdegrund är vårt uppdrag är att vara Branschens mest attraktiva arbetsgivare. För tredje året i rad är vi certifierade som en bra arbetsplats i Great Place to Works världsomspännande arbetsplatsundersökning, vilket är fantastiskt! Men vi har fortfarande arbete kvar att göra och två fokusområden som vi tar med oss från 2022 års mätning är att utveckla löneprocessen och att jobba ännu mer för att våra medarbetare ska må bra på alla sätt på arbetsplatsen.

- Krisberedskap har varit i fokus ett tag. Först med pandemin och nu med det ändrade säkerhetsläget i vårt närområde. Vi har uppdaterat våra rutiner, jobbat fram kontinuitetsplaneringar, gjort riskbedömningar och haft skrivbordövningar i Tornbergets kristeam. Utöver det har vi även jobbat förebyggande med en webbutbildning i informationssäkerhet.

Vilka fokusområden tror du blir extra viktiga i framtiden? 

- HR som skrå har under de senaste åren börjat fokusera mer på människan (people & culture). Därför tror jag att hälsa kommer fortsätta att vara viktigt och ta ännu mer plats i framtidens HR arbete.

- Tornberget är redan en arbetsgivare som månar om att vi som medarbetare ska må bra. Vi har en trivselgrupp som anordnar sammankomster så att vi kan ha roligt tillsammans, vi har en arbetsgrupp som jobbar för mångfald och inkludering, vi erbjuder hälsoundersökningar vartannat år, anordnar friskvårdsdagar och har ett stort friskvårdsutbud med friskvårdstimme. Mår vi bra så kan vi göra ett bra jobb!

Vad tycker du kännetecknar Tornberget som arbetsgivare?

- Medarbetarnas trivsel och utveckling står i fokus. Vi vet att medarbetarna är det viktigaste vi har.  

- Involvering och transparens är ett annat kännetecken!  Det är medarbetarna som sitter på kunskaperna inom sina områden och därför får alla som vill vara med och bidra till våra strategiska planer och verksamhetsplaner. Alla som vill kan också delta och bidra i ledningsgruppens möten i vissa frågor och regelbundet lyssna på delar av ledningsgruppens möten.

- Det är tydligt att medarbetarnas trivsel är ett av våra tre övergripande målområden på styrelsenivå.

Senast uppdaterad: 24 maj 2022