Fastighetsavdelningens uppdrag

Vår chef för fastighetsavdelningen, Robin Lindberg, berättar om avdelningens uppdrag och fokusområden, vilka roller som jobbar inom avdelningen och om vad han tycker kännetecknar Tornberget som arbetsgivare. Intervjun är genomförd i juni 2022.

Vad jobbar ni med på fastighetsavdelningen?

- Fastighetsavdelningen arbetar väldigt brett med alla förekommande fastighetsägarfrågor, där den stora delen av arbetet är att ha helhetsbilden över våra fastigheter när det gäller exempelvis underhållsbehov och ekonomi samt att bidra till Haninge kommuns lokalplaneringsarbete.

- Vi ansvarar för att driva underhålls- och reinvesteringsprojekt i fastigheterna och även projekt där lokaler byggs om för att anpassas till verksamheternas behov.

Vilka roller/yrken jobbar på er avdelning?

- På fastighetsavdelningen arbetar förvaltare, bitr. förvaltare, kontraktsförvaltare och fastighetschef.

Vad behöver man ha för utbildning och/eller egenskaper för att jobba på fastighetsavdelningen?

- Utbildningskraven varierar beroende på roll. En förvaltare bör t ex vara utbildad högskoleingenjör med inriktning bygg eller motsvarande och/eller ha arbetslivserfarenhet inom fastighetsförvaltning, byggprojektledning eller liknande.

- Som biträdande förvaltare är det bra om man har flera års praktisk erfarenhet inom bygg och fastighet och även erfarenhet av byggledning.

- En kontraktsförvaltare måste ha goda kunskaper i fastighets- och bygglagstiftning. 

- Viktiga egenskaper för alla roller är att ha god samarbets- och initiativförmåga, kunna arbeta självständigt, ha en hög grad av servicekänsla och förmåga att skapa bra relationer. Det underlättar också om man är en hejare på att planera och prioritera sitt jobb.

Nämn några fokusområden som är extra viktiga för dig och din avdelning i ert arbete.  

-  Just nu lägger avdelningen mycket fokus på att skapa förutsättningar för oss att kunna få helhetsbilden över fastigheterna. Ett led i det är införandet av ett nytt fastighetsstyem där vi samlar information om våra fastigheter.

- Underhållsplaneringen och vårt bidrag till lokalplaneringen är också viktiga nycklar till nöjda kunder, och nöjda kunder är vårt främsta mål.

- Vi har naturligtvis alltid hyresgäst och kunddialogen i fokus. Det är viktigt att våra kunder känner sig trygga i att vi förvaltar "deras" lokaler på bästa tänkbara sätt utifrån just den lokalens förutsättningar.

Vad tycker du kännetecknar Tornberget som arbetsgivare? 

- Tornberget är bra på att ta hand om medarbetarna genom exempelvis hälsofrämjande insatser och goda möjligheter till kompetensutveckling. under året certifierades vi ytterligare en gång i Great Place to Work.

- Tornberget är också en arbetsgivare som involverar medarbetarna i utvecklingsarbetet inom hela bolaget. I våra årliga verksamhetsplaner hittar man alltid ett flertal exempel på punkter som är idéer till utveckling som kommer direkt från medarbetarna.  

Senast uppdaterad: 20 juni 2022