Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Driftavdelningens uppdrag

Vår chef för driftavdelningen, Jessica Lindberg, berättar om avdelningens uppdrag och fokusområden, vilka roller som jobbar inom avdelningen och om vad hon tycker kännetecknar Tornberget som arbetsgivare.

Vad jobbar ni med på driftavdelningen?

- Vi jobbar med driftteknisk förvaltning, dvs tekniska installationer och optimering av fastigheternas tekniska drift såsom värme, ventilation, kyla samt förbrukningsmedia. Avdelningen ansvarar även för skötseln av grön- och hårdgjorda yta på Tornbergets fastighetsmark.

Vilka roller/yrken jobbar på er avdelning?

- På driftavdelningen jobbar bland annat ingenjörer inom olika områden, strateger, samordnare, drifttekniker, marktekniker och driftpiloter.

- Arbetet leds av en driftchef och en biträdande driftchef.

Vad behöver man ha för utbildning och/eller egenskaper för att jobba på driftavdelningen?

- De flesta som arbetar på driftavdelningen har någon form av specialistkompetens inom sitt ansvarsområde.

- Man behöver kunna tänka helhet och hur förändringar kan komma att påverka andra installationer/funktioner eller till och med kollegor i deras arbete.

- Det vi gör på driftavdelningen påverkar både de verksamheter som bedrivs i våra fastigheter och vår egen förvaltning. Att vara duktig på att kommunicera och kunna arbeta nära och tillsammans med andra är därför ett måste.

Nämn några fokusområden som är extra viktiga för dig och din avdelning i ert arbete.  

- Uppdraget är omfattande och brett, så vi har många fokusområden inom driftavdelningen. Vi försöker optimera vår verksamhet och det pågår ständigt utvecklingsarbeten på avdelningen där vi bidrar till att nå de gemensamma visioner och mål vi satt upp för Tornberget.

- Genom att vi har tagit fram en tids- och aktivitetsplan för arbetet med t ex fastighetsautomation pågår just nu ett pilotprojekt med AI på två av våra fastigheter. Projektet pågår till 2025.

- Vi arbetar fortsatt med vårt nya uppdrag sedan starten av 2023, skötsel av Tornbergets grön- och hårdgjorda ytor.

- Vi fortsätter att lägga stort fokus på inventering av fastigheternas underhållsbehov samt upprätta underhållsplaner som sträcker sig många år framåt.

- Implementering av strategier och mål sker genom framtagande av processer, rutiner och arbetssätt.  

Vad tycker du kännetecknar Tornberget som arbetsgivare? 

- Jag tycker att Tornberget känns familjärt, öppet och välkomnande. 

- Inställningen att alla medarbetare är lika viktiga och att vi gör jobbet tillsammans. Det är varje medarbetares spetskompetens inom just sitt område som bidrar till att driva Tornberget framåt.

- Ledarskapet handlar om att skapa förutsättningar för medarbetarna, och därmed Tornberget, att lyckas med sitt uppdrag.

- Att vi dessutom hamnade på första plats i årets NKI-undersökning visar att vi gör ett bra jobb tillsammans.

Denna intervju uppdaterades senast i juni 2024.

Senast uppdaterad: 27 juni 2024