Driftavdelningens uppdrag

Vår chef för driftavdelningen, Jessica Lindberg, berättar om avdelningens uppdrag och fokusområden, vilka roller som jobbar inom avdelningen och om vad hon tycker kännetecknar Tornberget som arbetsgivare. Intervjun är genomförd i juni 2022.

Vad jobbar ni med på driftavdelningen?

- Vi jobbar med driftteknisk förvaltning, dvs tekniska installationer och optimering av fastigheternas tekniska drift såsom värme, ventilation, kyla samt förbrukningsmedia.

Vilka roller/yrken jobbar på er avdelning?

- På driftavdelningen jobbar bland annat ingenjörer inom olika områden, strateger, samordnare, drifttekniker och driftpiloter.

- Avdelningen är indelad i en teknikenhet och en styr- och övervakningsenhet som leds av enhetschefer.

Vad behöver man ha för utbildning och/eller egenskaper för att jobba på driftavdelningen?

- De flesta som arbetar på driftavdelningen har någon form av specialistkompetens inom sitt ansvarsområde.

- Man behöver kunna tänka helhet och hur förändringar kan komma att påverka andra installationer/funktioner eller till och med kollegor i deras arbete.

- Det vi gör på driftavdelningen påverkar både de verksamheter som bedrivs i våra fastigheter och vår egen förvaltning. Att vara duktig på att kommunicera och kunna arbeta nära och tillsammans med andra är därför ett måste.

Nämn några fokusområden som är extra viktiga för dig och din avdelning i ert arbete.  

- Vi har många fokusområden inom driftavdelningen. Uppdraget är omfattande och i stora drag så jobbar vi nu med att bryta ner det övegripande uppdraget till opertaiva mål för avdelningen.

- Genom att vi har tagit fram en tid och aktivitetsplan för arbetet med t ex fastighetsautomation och markskötselhanteringen, kan vi löpande följa upp hur långt vi kommit med uppfyllelsen.

- Tornbergets nya fastighetssystem Pythagoras är driftsatt. Nu fortsätter vi att fylla systemet med information, samtidigt som vi förvaltar den information som vi redan har lagt in i systemet. Driftavdelningen bidrar i arbetet genom att se till att samtliga ansvarsområden och komponenter inom avdelningen finns att tillgå i systemet.

- Implementering av strategier och mål sker genom förändringar i arbetssätt och rutiner och dessa tar vi nu fram tillsammans.

Vad tycker du kännetecknar Tornberget som arbetsgivare? 

- Jag tycker att Tornberget känns familjärt, öppet och välkomnande. 

- Inställningen att alla medarbetare är lika viktiga och att vi gör jobbet tillsammans. Det är varje medarbetares spetskompetens inom just sitt område som bidrar till att driva Tornberget framåt.

- Ledarskapet handlar om att skapa förutsättningar för medarbetarna, och därmed Tornberget, att lyckas med sitt uppdrag.

Senast uppdaterad: 20 juni 2022