Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Projektavdelningens uppdrag

Vår chef för projektavdelningen, Stig-Erik Öström, berättar om avdelningens uppdrag och fokusområden, vilka roller som jobbar inom avdelningen och om vad han tycker kännetecknar Tornberget som arbetsgivare.

Vad jobbar ni med på projektavdelningen?

- Vi driver byggprojekt på uppdrag av Tornbergets fastighetsavdelning.

- Det handlar om byggprojekt med någon form av komplexitet som kräver inblandning av många aktörer. Det kan t ex vara stora investeringar som Haninge kommun beställer av Tornberget, såsom nybyggnationer och stora renoveringar.

- Dessutom arbetar vi med diverse utvecklingsprojekt inom Tornberget och Haninge kommun.

Vilka roller/yrken jobbar på er avdelning?

- Hos oss jobbar projektledare inom bygg och eftermarknad och en chef. De senaste åren har vi även ansvarat för praktikanter från Tekniksprånget.

Vad behöver man ha för utbildning och/eller egenskaper för att jobba på projektavdelningen?

- För att arbeta som projektledare inom bygg hos oss behöver man antingen ha en högskoleutbildning i botten och/eller en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta i olika byggprojekt. Erfarenhet av projektledning är också nödvändigt.

- En bra projektledare har ett stort engagemang för arbetet. Att vara kommunikativ, ha bra ledaregenskaper och god samverkansförmåga är också oerhört viktigt för att lyckas.

- Projektledarens uppgift är att skapa förutsättningar för projektgruppen att leverera. Då behöver man ha en förmåga att samordna, motivera och få alla olika aktörer i ett projekt att göra ett bra arbete tillsammans.   

Nämn några fokusområden som är extra viktiga för dig och din avdelning i ert arbete.  

- Att vara kostnadseffektiva är ett väldigt viktigt fokusområde.

- Vi brukar prata om ”Barnens pengar”. Det handlar om att hålla nere byggkostnader eftersom dessa utgör underlaget för hyran, så att pengarna i stället kan användas till annat i verksamheterna. Vi bygger olika typer av verksamhetslokaler för Haninge kommun, men den absolut största delen är förskolor och skolor och grundinställningen är alltid densamma.

- Vi fokuserar också på balansen mellan förväntningar och kostnader i våra projekt, att begränsa byggprojekten till det som ingår i projektet och att skapa förståelse för detta. I detta är kommunikation oerhört viktigt.

Vad tycker du kännetecknar Tornberget som arbetsgivare? 

- Det stora för mig är synen på medarbetarna. Grundinställningen på Tornberget är att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska lyckas. För mig hänger det ihop med hela kommunkoncernens förståelse för att medarbetarna är viktiga och det var det som attraherade mig när jag sökte mig till Tornberget.

- Samverkan och att vi försöker lösa uppgifter och problem tillsammans är också något som jag tycker kännetecknar Tornbergets sätt att arbeta.

Denna intervju uppdaterades senast i maj 2023.

Senast uppdaterad: 30 maj 2023