Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vendelsömalmsskolan

Vendelsömalmsskolans hus B rivs och en ny skolbyggnad byggs.

Vendelsömalmsskolans hus B, illustration av Cedervall Arkitekter AB Foto: Vendelsömalmsskolans hus B, illustration av Cedervall Arkitekter AB

Rivningsarbeten pågår och produktionen av en ny skolbyggnad startar under senvintern. Den nya byggnaden byggs i två plan och kommer att innehålla lokaler för anpassad grundskola och praktisk-estetiska ämnen.

I situationsplan och markplaneringsplan kan du se vilken byggnad som är hus B och den nya byggnadens placering (se pdf-filer på denna sida).

Beräknat färdigställande: sommaren 2025 för verksamhetsstart till höstterminen 2025

Entreprenör genom strategisk partnering: ByggDialog AB

Vendelsömalmsskolan på Google maps

Senast uppdaterad: 16 februari 2024