Årsredovisning

Tornbergets årsredovisning är utformad för att ge dig en god inblick i vår verksamhet, inte bara vad gäller ekonomi utan också när det gäller det arbete vi utfört under året.

Årsredovisningen är upplagd så att den inleds med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i våra olika fastigheter under det gångna året.
Åtgärderna redovisas objekt för objekt i bokstavsordning. 

Årsredovisningen innehåller också sammanfattningar från olika verksamhetsområden, några översikter, måluppfyllelse och slutligen den formella årsredovisningen med förvaltningsberättelse inklusive hållbarhetsredovisning, resultat- och balansräkning, förändring i eget kapital samt kassaflödesanalys.

Senast uppdaterad: 24 mars 2021