Med kunden i fokus

Vartannat år mäter vi vårt Nöjd Kund Index (NKI) genom att delta i en stor kundundersökning där vi jämförs med drygt 80 kommunala fastighetsorganisationer i Sverige. År 2020 hamnade vi på en stark tredjeplats!

En av Tornbergets viktigaste målsättningar är att bedriva en serviceinriktad verksamhet som leder till nöjda kunder. För att ta reda på kundnöjdheten hos våra hyresgäster deltar vi i Evimetrix NKI-undersökningar i vartannat år. 

Det är väldigt viktigt för oss att fortsätta vårda och utveckla vårt arbete med att vara kundnära.  Vi jobbar därför alltid med resultaten i undersökningarna för att identifiera områden där vi har möjlighet att förbättra oss men också områden som våra kunder upplever som riktigt bra och som vi därför vill bevara.  

Extern länk till Evimetrix

Senast uppdaterad: 30 april 2021