För hyresgäster

Som hyresgäst i våra fastigheter har du möjlighet att göra felanmälningar via telefon, e-post eller vår kundportal när det är något som inte fungerar i fastigheten som du vistas i.

För att göra en felanmälan behöver du vara anmäld till oss som kontaktperson för fastigheten av den verksamhet som du arbetar i. Efter att det är gjort får du en inloggning till kundportalen från oss.

Ansvarsfördelningen mellan Tornberget som hyresvärd och verksamheterna i lokalerna som hyresgäster regleras i en hyresavtalsbilaga. 

Tornberget förvaltar byggnaderna och utemiljön sköts av Haninge kommun. 

Ansvarsfördelning hyresvärd/hyresgäst

Kundtjänst/Felanmälan

Kundportal, felanmälan

E-post
kundservice@tornberget.se

Telefon
08-606 83 07

Telefontider
måndag - torsdag 08.00-16.00
fredagar 08.00-15.00

Felanmälningar, utemiljö till Haninge kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 27 januari 2020