Vendelsömalmsskolan

Renovering och utökning av F-9-skola i Vendelsö.

Vendelsömalmsskolan genomgår under flera år en upprustning där de olika husen renoveras i etapper. Utökningen skedde 2018, då en ny byggnad för 4-6-verksamhet färdigställdes (hus G).

För närvarande pågår en upprustning av hus A. Evakuering under renoveringen sker inom skolan och till tillfälliga paviljonger på skolans tomt.

Entreprenör, hus A: Boetten Bygg AB

Beräknat färdigställande, hus A, sommaren 2021

Extern länk till karta

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 20 april 2021