Vega skola och aktivitetshus

En ny F-9-skola och aktivitetshus byggs i Vega. Byggnaden kommer att innehålla skola, idrottshall, allmänt bibliotek, fritidsgård, kulturskola, orkestersal,  café samt träffpunkt för äldre.

Vega skola och aktivitetshus, illustration

Om byggnationen

Under en del av byggtiden är delar av en närliggande gång- och cykelbana och några parkeringsplatser längs med Vega Allé avspärrade. Avspärrningen har gjorts i samråd med Haninge kommuns trafikenhet och är en säkerhetsåtgärd för att inte riskera att flygande eller fallande föremål träffar gående eller bilar. Denna avspärrning gäller till årsskiftet 2022/2023, då alla arbeten i anslutning till gång- och cykelbanan är helt klara.

Produktion pågår med beräknat färdigställande av hela byggnaden sommaren 2023.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad: ByggDialog AB.

Vega skola och aktivitetshus på Google maps

ByggDialog ABs kamera över byggnationen

Ett av de hetaste och mest bevakade byggprojekten i Stockholm

Den 26 oktober 2021 publicerade BYGGnyheter listor över de hetaste och mest bevakade byggprojekten i olika delar av Sverige "Byggfakta tar en djupdykning i Sveriges största projektdatabas och listar upp de projekt som är hetast hos deras användare just nu – hösten 2021." Vega skola och aktivitetshus" finns med på Stockholms lista.  

Till listorna på BYGGnyheters webbplats

 

Senast uppdaterad: 21 april 2022