Vega skola och aktivitetshus

Illustration, Vega skola och aktivitetshus Illustration, Vega skola och aktivitetshus Foto: CF Möller Arkitekter

En ny F-9-skola och aktivitetshus byggs i Vega.

Byggnaden kommer att innehålla skola, idrottshall, allmänt bibliotek, fritidsgård, kulturskola, orkestersal,  café samt träffpunkt för äldre.

Produktion pågår med beräknat färdigställande sommaren 2023.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad: ByggDialog AB

Illustrationsplan, Vega skola och aktivitetshus

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 22 mars 2021