Vega skola och aktivitetshus

En ny F-9-skola och aktivitetshus byggs i Vega. Byggnaden kommer att innehålla skola, idrottshall, allmänt bibliotek, fritidsgård, kulturskola, orkestersal,  café samt träffpunkt för äldre.

Vega skola och aktivitetshus, illustration Foto: CF Möller arkitekter

Om byggnationen

Under en del av byggtiden är delar av en närliggande gång- och cykelbana och några parkeringsplatser längs med Vega Allé avspärrade. Avspärrningen har gjorts i samråd med Haninge kommuns trafikenhet och är en säkerhetsåtgärd för att inte riskera att flygande eller fallande föremål träffar gående eller bilar. Denna avspärrning gäller till årsskiftet 2022/2023, då alla arbeten i anslutning till gång- och cykelbanan är helt klara.

Produktion pågår med beräknat färdigställande av hela byggnaden sommaren 2023.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad: ByggDialog AB.

Vega skola och aktivitetshus på Google maps

ByggDialog ABs kamera över byggnationen

Ett av de hetaste och mest bevakade byggprojekten i Stockholm

Den 26 oktober 2021 publicerade BYGGnyheter listor över de hetaste och mest bevakade byggprojekten i olika delar av Sverige "Byggfakta tar en djupdykning i Sveriges största projektdatabas och listar upp de projekt som är hetast hos deras användare just nu – hösten 2021." Vega skola och aktivitetshus" finns med på Stockholms lista.  

Till listorna på BYGGnyheters webbplats

 

Senast uppdaterad: 4 november 2022