Vega förskola

Byggnation av ny förskola i Vega

Vega förskola, illustration Vega förskola, illustration av Projektengagemang AB Foto: Projektengagemang AB

En ny förskola i två plan byggs nu i Vega, utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Förskolan kommer bl a att innehålla åtta avdelningar, ett rum för utesov, ateljéer och tillagningskök. 

Konceptet har fått anpassas en del utifrån tomtens förutsättningar, bl a genom att bygga förskolan i vinkel. 

Byggnationen sker inom samma inhägnad som byggnationen av Vega skola & Aktivitetshus (se länk till karta).

Produktion pågår med beräknat färdigställande sommaren 2023.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad: ByggDialog AB

Vega förskola på Google maps

ByggDialog ABs kamera över byggnationen

Senast uppdaterad: 4 november 2022