Västerhaninge stödboende

Västerhaninge stödboende på Ringvägen 4 i Västerhaninge dräneras om under sommaren 2020.

Utvändiga arbeten innefattar bl a jordschakt för dränering runt hela byggnaden, blästring av grundmuren, ny isolering och nya dräneringsledningar. Även dagvattenledning och stuprör kommer att bytas ut innan marken återställs.

Omdränering och efterföljande markarbeten beräknas vara klart vecka 40. Efter det utförs en del invändiga renoveringsarbeten i källarplanet. 

Entreprenör för omdränering: TWS Grund och Mark AB

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 7 september 2020