Tungelsta skola

Renovering av F-9-skola i Tungelsta.

Tungelsta skola har under några år genomgått flera stora renoveringar. Det senaste innebar omfattande upprustningsarbeten i hus A som blev klara till vårterminen 2020. Paviljonger som använts för evakuering av verksamheten under renoveringsarbetena har avvecklats.

Under sommaren 2020 utförs ett arbete där lanterninerna på skolans tak tas bort och byggs igen. Markanpassningar utförs också där evakueringspaviljongerna stod.

 

Extern länk till karta

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 1 juli 2020