Förskolan Tärningen

Renovering och ombyggnation av förskola

Förskolan Tärningen på Blåkullavägen i Västerhaninge anpassas nu till förskoleverksamhet efter att lokalerna har använts till skolverksamhet under en tid. Samtidigt installeras ett nytt tillagningskök och larm-, el- och ventilationsinstallationer byts ut. Ventilationsbytet innefattar byggnation av ett nytt fläktrum på förskolans tak.

Efter att arbetena i och på byggnaden är klara under sommaren 2021 ska även förskolegården byggas om och uppdateras till dagens standard.

Beräknat färdigställande hösten 2021.

Entreprenör för ombyggnation och renovering, utförandeentreprenad (general): SRM BYGG, Entreprenad & Service

Extern länk till karta

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 13 november 2020