Ribbyskolan

Ribbyskolan, illustration Ribbyskolan, illustration Foto: Max Arkitekter AB

Renovering och tillbyggnad av F-9-skola i Västerhaninge samt rivning av en del av den befintlig skolan.

Ribbyskolan på Nynäsvägen 203-205 i Västerhaninge ska under några år genomgå en stor renvoering och tillbyggnad. Antalet elevplatser ska utökas och skolan ska gå från att vara en högstadieskola till en skola för F-9-verksamhet. Ny infart, anpassning av parkeringsytor och anpassning av skolgård till det större antalet elever ingår också.

Det är den byggnad där verksamheten för år 7-9 hittills bedrivits (hus A) som innefattas i projektet. En del av byggnaden ska rivas och därefter ska en ny och större tillbyggnad skapas. Den del av hus A som inte rivs ska totalrenoveras. Idrottshallen (hus B) och  hus C, där kök, matsal och F-3-verksamhet bedrivs, ingår inte i projektet.

Högstadieverksamheten bedrivs under byggtiden i den gamla Åbyskolan på Björnvägen i Västerhaninge, där även en evakueringspaviljong har placerats för verksamheten.

Tillfälligt platskontor under byggtiden är etablerat på Kyrkängen intill skolans tomt.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad:
ByggDialog AB

Arkitekt: Max Arkitekter AB

Övergripande tidplan

September 2020 - oktober 2020

Rivning av den del av hus A som idag innehåller bland annat aula och musiksal. De tunga rivningsarbetena av själva byggnaden beräknas pågå från och med vecka 35 och cirka två månader framåt. Vi arbetar för att störningarna för den närmaste omgivningen ska bli så små som möjligt, även om en rivning alltid medför buller, damm och en hel del tunga transporter.

Oktober 2020 - december 2022

Renovering och tillbyggnad av hus A.

Anpassning av ytor utomhus och skolgård.

Beräknat färdigställande 2022

 

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 18 september 2020