Ribbyskolan

Renovering och tillbyggnad av F-9-skola i Västerhaninge inklusive rivning av en del av den gamla byggnaden.

Ribbyskolan, illustration Foto: Max Arkitekter

Ribbyskolan på Nynäsvägen 203-205 i Västerhaninge genomgår under några år en stor renovering och tillbyggnad. Antalet elevplatser utökas och skolan ska gå från att vara en högstadieskola till en skola för F-9-verksamhet. Ny infart, anpassning av parkeringsytor och anpassning av skolgård till det större antalet elever ingår också.

Det är hus A, den byggnad där verksamheten för år 7-9 tidigare bedrivits, som innefattas i projektet. En del av byggnaden har rivits och en ny och större tillbyggnad skapas. Den del av hus A som inte har rivits totalrenoveras. Hus B, idrottshallen, och  hus C, där kök, matsal och nuvarande lokaler för låg- och mellanstadieverksamheten finns, ingår inte i detta projekt.

Högstadieverksamheten bedrivs under byggtiden i den gamla Åbyskolan på Björnvägen i Västerhaninge, där även en evakueringspaviljong har placerats för verksamheten.

Tillfälligt platskontor under byggtiden är etablerat på Kyrkängen intill skolans tomt.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad:
ByggDialog AB

Arkitekt: Max Arkitekter AB

Beräknat färdigställande till årsskiftet 2022/2023

Ribbyskolan på Google maps

ByggDialog ABs kamera över byggnationen

Senast uppdaterad: 4 november 2022