Ribbyskolan

Ribbyskolan, illustration Ribbyskolan, illustration Foto: Max Arkitekter AB

Renovering och tillbyggnad av F-9-skola i Västerhaninge inklusive rivning av en del av den gamla byggnaden.

Ribbyskolan på Nynäsvägen 203-205 i Västerhaninge genomgår under några år en stor renovering och tillbyggnad. Antalet elevplatser utökas och skolan ska gå från att vara en högstadieskola till en skola för F-9-verksamhet. Ny infart, anpassning av parkeringsytor och anpassning av skolgård till det större antalet elever ingår också.

Det är den byggnad där verksamheten för år 7-9 tidigare bedrivits (hus A) som innefattas i projektet. En del av byggnaden har rivits och en ny och större tillbyggnad skapas. Den del av hus A som inte har rivits totalrenoveras. Idrottshallen (hus B) och  hus C, där kök, matsal och F-3-verksamhet bedrivs, ingår inte i detta projekt.

Högstadieverksamheten bedrivs under byggtiden i den gamla Åbyskolan på Björnvägen i Västerhaninge, där även en evakueringspaviljong har placerats för verksamheten.

Tillfälligt platskontor under byggtiden är etablerat på Kyrkängen intill skolans tomt.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad:
ByggDialog AB

Arkitekt: Max Arkitekter AB

Beräknat färdigställande 2022

Extern länk till kamera

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2021