Ribbyskolan

Ribbyskolan, illustration Foto: Max Arkitekter AB

Renovering och tillbyggnad av F-9-skola i Västerhaninge.

Sommaren 2020 inleds en stor renovering och tillbyggnad av Ribbyskolan på Nynäsvägen 203-205 i Västerhaninge. Antalet elevplatser ska utökas och skolan ska gå från att vara en högstadieskola till en skola för F-9-verksamhet.

Ny infart, anpassning av parkeringsytor och anpassning av skolgård till det större antalet elever ingår också i projektet.

Det är den byggnad där verksamheten för år 7-9 hittills bedrivits (hus A) som innefattas i projektet. Idrottshallen (hus B) och  hus C, där kök, matsal och F-3-verksamhet bedrivs, ingår inte.

Högstadieverksamheten bedrivs under byggtiden i den gamla Åbyskolan på Björnvägen i Västerhaninge, där även en evakueringspaviljong har placerats för verksamheten.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad:
ByggDialog AB

Arkitekt: Max Arkitekter AB

Övergripande tidplan

Juli 2020 - september 2020

Byggetablering och rivning av den del av hus A som idag innehåller bland annat aula och musiksal.

Oktober 2020 - december 2022

Renovering och tillbyggnad av hus A.

Anpassning av ytor utomhus och skolgård.

Beräknat färdigställande                         

Årsskiftet 2022/2023  

 

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 20 juli 2020