Lillgårdens gruppboende

Ett nytt gruppboende byggs på fastigheten Tungelsta 2:121 i Lillgården

Lillgårdens gruppboende, illustration Foto: Cedervall arkitekter

Boendet kommer att bestå av två byggnader med 6 st lägenheter i vardera byggnad samt en komplementbyggnad för tekniska installationer.

Entreprenör: Nacka Byggentreprenader AB

Beräknat färdigställande årsskiftet 2023/2024

Senast uppdaterad: 4 november 2022