Långbäling förskola

Förskolan Långbäling i Jordbro rivs

Långbäling förskola Foto: Tornbergets personal

Rivningen startar i december 2022 och blir klar under våren 2023.

Planering pågår för att bygga en ny förskola på samma tomt inom några år.
Den förskolan kommer att byggas utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad: ByggDialog AB

Långbäling förskola på Google maps

Senast uppdaterad: 7 november 2022