Kvarnbäcksskolan

Utökning av F-6-skolan Kvarnbäcksskolan på Mostensvägen 4 i Jordbro med paviljonger.

Kvarnbäcksskolan utökas med paviljonger i två etapper de kommande åren.
Etapp 1 utförs sommaren 2020. Se länk till situationsplan på denna sida.
Etapp 2 är planerad till sommaren 2022.

Utredningar pågår också för att se över olika funktionaliteter inom skolan för att möta framtida behov.

Paviljongerna i etapp 1 beräknas vara klara för att tas i bruk i september 2020. 

Entreprenörer, paviljonger etapp 1

Paviljong: Indus AB

Mark: TWA Grund och Mark AB

El & Larm: El & Fastighetsdrift AB                              

Situationsplan, Kvarnbäcksskolan

Extern länk till karta

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020