Jordbromalmsskolan/Jordbro kultur- och föreningshus

Jordbromalmsskolan på Hurtigs torg 1 i Jordbro rivs. Skolbyggnaderna har de senaste åren använts för kultur- och fritidsverksamhet och då benämnts Jordbro kultur- och föreningshus.

Rivningsarbetena utförs i två etapper, där hus F & M rivs i den första etappen och hus H i den andra etappen. Hus G, idrottshallen, rivs inte.

Produktion pågår med beräknat färdigställande våren 2021.

Entreprenör: Normans i Jönköping AB

Plats för nya bostäder

Rivningen är ett led i Haninge kommuns utveckling av Jordbro som en attraktiv, levande och tillgänglig kommundel. Läs mer om Haninge kommuns detaljplanearbete via länk på denna sida.

Situationsplan, Jordbromalmsskolan

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 18 september 2020