Jordbromalmsskolan/Jordbro kultur- och föreningshus

Jordbromalmsskolan på Hurtigs torg 1 i Jordbro rivs. Skolbyggnaderna har de senaste åren använts för kultur- och fritidsverksamhet och då benämnts Jordbro kultur- och föreningshus.

Rivningsarbetena utförs i två etapper, där hus F & M har rivits i den första etappen och hus H rivs i den andra etappen. Rivningen av hus H inleds i april. Hus G, idrottshallen, rivs inte.

Under tiden som platsen där hus F & M stod är inhägnad, är gångvägen mellan arbetsplatsen och idrottshallen avstängd. Se pdf-fil med APD-plan för staketdragning. 

Produktion pågår med beräknat färdigställande för hela rivningen till sommaren 2021. 

Entreprenör: Normans i Jönköping AB

Plats för nya bostäder

Rivningen är ett led i Haninge kommuns utveckling av Jordbro som en attraktiv, levande och tillgänglig kommundel. Läs mer om Haninge kommuns detaljplanearbete via länk på denna sida.

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 10 mars 2021