Gamla Fredrik yrkesskola

Gamla Fredrik yrkesskola rivs på uppdrag av fastighetsägaren Haninge kommun

Foto på Fredrik yrkesskolas byggnader Foto: Tornbergets personal

Rivningsarbeten och arbete med att återställa marken på fastigheten kommer att pågå under större delen av 2023.

Entreprenör: Normans i Jönköping AB

Gamla Fredrik yrkesskola på Google maps

Senast uppdaterad: 11 januari 2023