Förskolan Eken

Rivning och nybyggnation av förskola i Handen.

Förskolan Eken rivs sommaren 2020. Rivningsarbetena beräknas vara klara i september. 

Efter rivningen kommer en ny förskola att byggas på samma tomt.
Den nya förskolan byggs i två plan utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Den kommer bl a att innehålla åtta avdelningar, ett rum för utesov, ateljéer och tillagningskök. 

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad,
för både rivning och nybyggnation: ByggDialog AB

Extern länk till karta

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 12 augusti 2020