Förskolan Eken

Rivning och nybyggnation av förskola i Handen.

Förskolan Eken har rivits och en ny förskola byggs nu på samma tomt som den tidigare byggnaden stod på.  

Den nya förskolan byggs i två plan utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Den kommer bl a att innehålla åtta avdelningar, ett rum för utesov, ateljéer och tillagningskök. Förskolan blir identisk med förskolan Blåsippan som produceras ungefär samtidigt (se illsutration på förskolan Blåsippans sida via länk på denna sida).

Den nya förskolan ska stå klar för att tas i bruk i december 2021.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad,
för både rivning och nybyggnation: ByggDialog AB

Extern länk till karta

Extern länk till kamera

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2021