Förskolan Blåsippan

Illustration, förskolan Blåsippan, CF Möller Arkitketer Illustration, förskolan Blåsippan, CF Möller Arkitekter

Rivning och nybyggnation av förskola i Jordbro.

Förskolan Blåsippan har rivits och en ny förskola byggs nu på den tomt som den tidigare byggnaden stod på.

Den nya förskolan byggs i två plan utifrån ett koncept för förskolor som Haninge kommun har arbetat fram. Den kommer bl a att innehålla åtta avdelningar, ett rum för utesov, ateljéer och tillagningskök.

Den nya förskolan ska stå klar för att tas i bruk under sommaren 2021.

Entreprenör genom strategisk partnering på totalentreprenad: ByggDialog AB

Extern länk till karta

Extern länk till kamera

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 22 mars 2021